แจ้งหนังเสีย

วิธีแจ้งหนังเสีย
1.Copy Link หนังที่เสีย
2.วาง Link ในช่องแชท แล้วพิมพ์ต่อว่า แจ้งหนังเสีย
3.กด ส่ง เป็นอันเรียบร้อยครับผม